KANCELARIA   RADCY  PRAWNEGO

w  Ciechanowie

 

Specjalizacje

Prawo Cywilne

 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy o zapłatę
 • wykonanie umów
 • eksmisja
 • zasiedzenie i sprawy związane z nieruchomościami

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 • rozwody
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • podział majątku małżeńskiego
 • rozdzielność majątkowa

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe

Prawo Pracy

 • zapłata wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy
 • odprawy
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Prawo Handlowe i Stowarzyszeń

 • sporządzanie projektów umowy spółki oraz statutów
 • rejestracja spółek handlowych
 • zmiany wpisów w KRS

Prawo Gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
 • reprezentowanie w postępowaniach gospodarczych
 • windykacja należności