KANCELARIA   RADCY  PRAWNEGO

w  Ciechanowie

Restrukturyzacja długów upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy pomoc dla osób zadłużonych.

Pomoc polega w szczególności na:

  • Analizie sytuacji finansowej i prawnej dłużnika na podstawie przedstawionych dokumentów
  • Pomocy w sporządzaniu pism do firm windykacyjnych
  • Analizy zaproponowanych przez wierzycieli ugodowych warunków spłaty zadłużenia
  • Reprezentacji dłużników w sądach oraz przygotowywaniu pism w trakcie postępowania sądowego
  • Odzyskiwanie nienależnie pobranych środków w trakcie egzekucji komorniczych
  • Przygotowywanie wniosków i prowadzenie postępowań związanych z upadłością konsumencką

Kancelaria prowadzi ocenę zadłużenia pod kątem przedawnienia roszczeń, zasadności obciążenia dłużników odsetkami oraz prowizjami w zawartych umowach, zasadnością dochodzonych przez wierzycieli kwot.

Kancelaria oferuje pomoc osobom, w stosunku do których prowadzona jest już egzekucja komornicza, a nie były informowane o postępowaniu sądowym.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny.