KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
w Ciechanowie
Dorota Żbikowska

Specjalizacje

Prawo Cywilne

 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy o zapłatę
 • wykonanie umów
 • eksmisja
 • zasiedzenie i sprawy związane z nieruchomościami

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 • rozwody
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • podział majątku małżeńskiego
 • rozdzielność majątkowa

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe

Żołnierze zawodowi

 • sporządzanie odwołań od decyzji
 • udzielanie porad prawnych w zakresie praw i obowiązków
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

Prawo Pracy

 • zapłata wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy
 • odprawy
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Prawo Handlowe i Stowarzyszeń

 • sporządzanie projektów umowy spółki oraz statutów
 • rejestracja spółek handlowych
 • zmiany wpisów w KRS
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych dla spółek komandytowych

Prawo Gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
 • reprezentowanie w postępowaniach gospodarczych
 • windykacja należności

Prawo administracyjne i podatkowe:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi w toku postępowania
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w tym inwestycji takich jak kurniki, chlewnie, obory), a także na etapie postępowania o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przygotowywanie skarg oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywanie wniosków o interpretację podatkową (podatek dochodowy os osób fizycznych, podatek VAT, podatek od spadków i darowizn) oraz wiążącą informację stawkową (WIS)