KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
w Ciechanowie
Dorota Żbikowska

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest w trzech podstawowych formach:
– wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną – od 150 zł
– wynagrodzenie według stawek godzinowych – Klient płaci za czas faktycznie poświęcony na jego usługi
– wynagrodzenie ryczałtowe – ustalane z góry dla konkretnego zleconego zadania (dotyczy zarówno reprezentowania Klienta w postępowaniu sądowym jak również sporządzania pisma procesowego, projektu umowy lub wezwania). W przypadku obsługi firmy możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu w stałej wysokości, w zależności od potrzeb klienta.
Przy ustalaniu wynagrodzenia za reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym Kancelaria stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Koszt reprezentacji w sprawach cywilnych uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia, które zgodnie z przepisami rozporządzenia kształtują się w następujący sposób:
Wartość przedmiotu sporu – wysokość wynagrodzenia
1) do 500 zł ‒ 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.